Bij grotere veranderingen in organisaties spelen veel aspecten en  (organisatie) onderdelen een rol. Er is sprake van een grote groep van betrokkenen: de eigen medewerkers, klanten en leveranciers. Vaak raakt de verandering ook de overheid of het onderwijs. Daarnaast gaat het over veel verschillende kennisdomeinen: de inhoud van de dienstverlening of ICT, juridisch, financiële of fiscale onderwerpen en natuurlijk de aspecten van het menselijk gedrag.

Bij een dergelijk complex vraagstuk is het niet mogelijk om met een rapportage of formulering van een probleemstelling op basis van tekst en grafieken de oorzakelijke samenhang tussen al die aspecten adequaat te beschrijven. Om wel een overzicht te krijgen van de oorzakelijke samenhang is een andere manier van denken nodig en een nieuwe visuele taal: Circulair Denken waarmee Circulair Diagrammen gemaakt kunnen worden. Net als een andere taal is dat te leren. Bijvoorbeeld welke oorzakelijke relaties er zijn en welke symbolen daarbij horen, zie http://www.circulairdenken.nl/uitleg-oorzakelijke-relaties/ en http://www.circulairdenken.nl/leren-lezen-en-analyseren-circulair-diagram/ .

Als voorbeeld een Circulair Diagram rondom het vraagstuk van het oplossen van adhoc vragen. Het proces van telkens achter de feiten aan blijven lopen en steeds maar de figuurlijke brandjes blijven blussen.

Om alle oorzakelijke relaties te beschrijven en de regelkringen die daarbij ontstaan van complexere vraagstukken is heel veel tekst nodig. Neem bijvoorbeeld het mechanisme van prijs concurrentie (zie http://www.circulairdenken.nl/prijsmodel.html ). Om alle verhaallijnen in dat prijsmodel te benoemen is zeer veel tekst nodig. Dan raken de verbanden zoek en ontstaat geen overzicht. In tegenstelling tot het Circulair Diagram. Daarin worden verbanden zichtbaar die anders niet worden ontdekt. Met verschillende type regelkringen (vicieuze cirkels of doelzoekers) waaruit het is opgebouwd. Met een dergelijke analyse zijn gerichter en duurzamere interventies te bedenken.

Indien geen Circulair Diagram gemaakt wordt bij een lastig vraagstuk,  is het risico zeer groot dat bij het onderzoek van het vraagstuk het gewenste overzicht niet eens ontstaat. Men stopt halverwege omdat er al veel opgeschreven is. Met als gevolg dat verkeerde conclusies worden getrokken en alleen symptomen worden bestreden. Het is daarom beter om een onderzoek aan een organisatorisch of data driven vraagstuk te starten met het ontwerpen van een Circulair Diagram van het vraagstuk.

Als een Circulair Diagram wordt gemaakt dan kan dit gebruikt worden in het begin van een project, als interface tussen een vraagstuk en gegevens (data Science). En als genoeg data beschikbaar is, als basis voor een (serious) game van dat vraagstuk, of voor operationele ondersteuning.