White paper: Relatie met Systeemdenken

 
Circulair Denken is een lokaal dialect van het Systeemdenken. Hier wordt enige verantwoording afgelegd en een didactische motivatie voor het dialect.
 
  • Gratis
  • Uniek