PUBLICATIE DE MISLEIDING VAN DE VICIEUZE CIRKEL

 
De Misleiding van de Vicieuze Cirkel is een veranderkundige methode voor het aanpakken van hardnekkige vraagstukken. Deze zijn te herkennen door hinderlijke gedragspatronen. Deze patronen zou je willen doorbreken en daar is de methode voor bedoeld.

Vaak heb je al een aantal pogingen gedaan het vraagstuk aan te pakken. Echter, steeds tevergeefs. Je voelt dat er sprake is van Vicieuze Cirkels. Omdat die onoplosbaar lijken laat je jezelf misleiden om dan maar met het probleem te leren leven.

Echter, door juist de informatie van de Vicieuze Cirkels en hun wisselwerking boven tafel te krijgen, vind je suggesties voor effectieve oplossingen.

De methode is toe te passen voor individuele vraagstukken maar ook voor groepsvraagstukken. Het concept is ontstaan omdat een van de auteurs behoefte had aan een archetype in systeemdenken dat direct was toe te passen zonder eerst deskundig te hoeven zijn op dat gebied.

 
  • Gratis
  • Uniek