Het carnavalsseizoen is weer in volle gang in Oeteldonk. Hoewel in 1882 bedacht door 4 mensen, zijn er steeds weer veel mensen bereid om, zowel in de aanloop, als tijdens de drie dagen, zelf een bijdrage te leveren aan het feest. Met ruim 10 duizend leden is de Oeteldonkse Club van 1882 toch wel een grote vereniging te noemen.  Velen daarvan maken muziek, praalwagens of andere (spontane)kunst. Met veel enthousiasme en gevoel voor humor. En elk jaar beginnen ze weer opnieuw. Ze stoppen er vrijwillig heel veel uren en eigen geld in. En ze genieten van de resultaten van al die inzet. Jong, oud, van de gemeentereiniger tot (Oeteldonkse) minister.

Vanuit een circulair perspectief biedt dit een mooi tableau van wisselwerkingen. Van oudsher zorgen al die activiteiten voor sociale cohesie. Omdat bijna al die voorbereidende activiteiten in (formeel of infomeel) groepsverband plaatsvinden leren de deelnemers elkaar beter kennen. Daardoor is men ook op een ander vlak bereid elkaar te helpen als dat nodig is. Ook tussen de groepen ontstaan wisselwerkingen. Soms lopen de nieuwe vriendschappen wat uit de hand en ontstaan er op een natuurlijke manier weer nieuwe dwarsverbanden (clubkes). Op de drie carnavalsdagen ontstaan vaak taferelen die doen denken aan een reünie. Oude wisselwerkingen krijgen weer nieuwe energie.  En soms ontstaat er weer een nieuw clubke. Sommige clubkes blijven jaren actief. Andere stoppen na elf jaar of lijden een slapend bestaan.

Juist omdat het allemaal flauwekul is (met een maatschappelijke knipoog) maakt dat veel mensen bewust mee willen werken (participeren) aan de gemeenschappelijke ervaringen van het feest. Iedereen heeft gelijk. We hoeven niet met elkaar in debat. Je snapt de grap van een act of je snapt het niet. Veel kleden zich met dezelfde clubkleuren (rood, wit, geel) of lopen met  emblemen op boerenkielen. Met z’n allen op de markt Knillis onthullen of begraven versterkt het feestgevoel en geeft veel aanwezigen een kippenvel moment. Niet omdat het erop lijkt alsof we het samen allemaal eens zijn, maar omdat het weer is gelukt: samen een mooi feest neerzetten. Met al die activiteiten heeft de Oeteldonkse carnavalsgemeenschap veel weg van een participatiemaatschappij.

De ervaringen van al die wisselwerkingen worden in het geheugen opgeslagen en worden gekoesterd. Dit zorgt er voor dat na het feest weer begonnen wordt met de voorbereidingen van de volgende editie. En dus blijft de sociale cohesie in tact of wordt juist versterkt. En die sfeer proef je ook als je na het feest in de gastvrije stad loopt. En dat versterkt niet alleen het woongenot, maar ook het gevoel dat bezoekers van de stad krijgen. Die komen graag naar de stad, geven hier geld uit wat uiteindelijk weer een keer aan de stad en zijn bewoners ten goede komt.

Circulair kun je hier een passend archetype bijhalen: succes krijgt wie succes heeft. De toestroom van (carnavals)toeristen blijft groeien. De andere kant van de medaille is wel dat de omgeving van de stad aandacht weg trekt uit de omliggende gemeenten. Die zijn voor hun carnavalsactiviteiten het kind van de rekening. Daar zijn steeds minder mensen bereid om zich actief in te zetten. Al is het maar om aan een activiteit (optocht, muziekfeest) deel te nemen. Zij zoeken liever de menigte van de stad op. Daarmee wordt dus ook een vicieuze cirkel gevoed: omdat het in Oeteldonk leuker is gaan we daar naar toe, zodat ik niet mee doe in mijn eigen dorp, zodat in mijn dorp minder mensen meedoen, zodat minder mensen in mijn dorp iets willen organiseren, zodat er minder te doen is, zodat er meer mensen naar Oeteldonk gaan. Uiteindelijk zijn activiteiten van de dorpen het kind van de rekening. Zie figuur.

Oeteldonk en succes krijgt wie succes heeft
Oeteldonk en succes krijgt wie succes heeft

Daar zal iets bedacht moeten worden waar Oeteldonk geen concurrent is. Activiteiten voor kinderen bijvoorbeeld. Lekker dicht bij huis, ontmoetingsplek voor kinderen, ouders en grootouders. Deze dynamiek gaat door totdat het in Oeteldonk te druk wordt. Dan wordt de dynamiek van weer een ander archetype dominant: Grenzen aan groei.

Mocht je na dit voorbeeld meer willen weten over het toepassen van Circulair Denken dan mag je gerust contact opnemen.