In dit webinar wordt eerst aan de hand van een klein voorbeeld, het omgaan met klachten, uitgelegd hoe een Circulair Diagram kan worden gelezen. Daarbij worden de basis relaties (remmend en versterkend) gebruikt. Daarna wordt uitgelegd welke kwalitatieve analyses mogelijk zijn als een Circulair Diagram beschikbaar is: causes tree’s, uses tree’s en loops. De eerste is bij Lean ook wel bekend als Ishikawa. Van die laatste worden de twee grond cirkels benoemd: de vicieuze cirkel en een doelzoeker.