In deze video wordt vanuit het perspectief van Circulair Denken, een mogelijke verklaring gegeven voor de herkenbare dynamiek bij gedragsverandering. Een en ander aan de hand van een voorbeeld om anders te gaan tandenpoetsen. Gestart wordt met Circulair Diagram waarin de belangrijkste oorzakelijke relaties zichtbaar worden. Daarbij wordt het voorstel gedaan om beide type gedrag (het oude en het gewenste) te beschouwen als twee wedijverende mentale modellen (ingesleten of in te slijten programma’s). Vervolgens wordt met een simulatie het herkenbare gedrag zichtbaar van de mogelijke scenario’s, inclusief een terugval. In de presentatie wordt er vanuit gegaan dat je bekend bent met twee type oorzakelijke relaties: versterkend (groen) en remmend (rood). Deze worden in het webinar over relaties toegelicht.

Mocht je door het voorbeeld interesse hebben gekregen dan mag je gerust contact opnemen.