TRAINING CIRCULAIR DENKEN

 
Met Circulair Denken zet je een Google Glass op voor complexere vraagstukken waarbij sprake is van (veel) onderlinge wisselwerkingen. Na de training ben je in staat om verschillende onderdelen met elkaar oorzakelijk te verbinden en op zoek te gaan naar de terugkoppelingen tussen de onderdelen. Daarmee reduceer je de complexiteit tot een paar aspecten die je inspireren om het vraagstuk eerder en effectiever aan te pakken. Je oplossingen komen sneller binnen handbereik.

Leren door te doen staat centraal in deze training. Je ervaart het verschil in het huidige denken en Circulair Denken al aan het begin. Zodra het Circulaire Denken verder is toegelicht, ga je
met de andere deelnemers aan de slag. Met actuele casussen van de deelnemers maak je met de groep een circulaire analyse.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
– Issue tree (of causes tree) en uses tree,
– versterkende en remmende relaties ,
– De Tragedie van de Gemeenschappelijke Weide,
– De Misleiding van de Vicieuze Cirkel

Voor wie?
De training is bedoeld voor innovatieve veranderaars, leidinggevenden of  beleidsmedewerkers met een analytische instelling en betrokken bij Lean programma’s.
Mensen die aan continue verbeteringen willen werken of zwakke schakels in de organisatie willen versterken of voor wie het goed past bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Opzet

De training is opgezet volgens het format zoals dat bij het Instituut voor Microtraining (IoM) wordt ondersteund: met off-line en online onderdelen. Wil je gratis online een kennismakingstraining doen dan kan dat door hier door even naar de website van IoM te gaan.

 
  • Uniek
  • Prijs op aanvraag
  • Aanmelden kan nog
  • No-nonsense