BEDRIJFSSIMULATIES

 
De uitdaging zit in het modelleren van een concrete situatie in een simulatie.

Je hoort het de sceptici al zeggen. “De werkelijkheid kun je toch niet echt nabootsen! “. Dat klopt. Jij weet echter ook dat er heel veel zaken zijn die met elkaar samenhangen. Juist daarom biedt simuleren een toegevoegde waarde. Met simulaties kunnen je die zaken waarvan je samen weet dat ze met elkaar samenhangen ook in hun wisselwerking of samenspel laten zien: we kunnen het niet makkelijker maken maar wel leuker.

Hoe vaak heb je niet het gevoel dat te vroeg wordt gestopt met een waardevol initiatief om een gewenste verandering op gang te brengen. Met simulaties krijg je inzicht in de dynamiek en weet je wanneer je welke resultaten mag verwachten. De kans dat je te vroeg stopt wordt kleiner. De gewenste effecten worden eerder zichtbaar. Je weet dat je op de goede weg bent en kunt elkaar blijven motiveren om op de ingeslagen weg door te gaan en dus nog meer van het gewenste resultaat zichtbaar maken.

Bedrijfssimulaties kun je inzetten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Met de kwantitatieve resultaten van scenario’s krijg je vooraf inzicht in de consequenties van de besluiten die genomen worden.

In de praktijk blijkt dat het helpt dat de bedrijfsgegevens op orde zijn: beschikbaar, valide en relevant.

 
  • Uniek
  • Prijs op aanvraag
  • Bewezen resultaat
  • No-nonsense