Hieronder staan enkele relevante links naar andere websites of boeken met een korte beschrijving.

 

De vijfde discipline, de kunst en praktijk van de lerende organisatie, Peter Senge, Scriptum management, ISBN 9071542548

Voor de meeste mensen een startpunt in systeemdenken. Hierin is de basis van de regeltechniek echter niet te herkennen. Ook sommige symbolen niet. Wel prachtig de beschrijving van de andere 4 disciplines die ook nodig zijn: persoonlijk meesterschap, mentale  modellen, teamleren en gemeenschappelijk visie.

In Aken zit de Complexity Management Academy en daar worden YouTube filmpjes gemaakt over systeemdenken. Zowel een theoretische uitleg als voorbeelden in 9 contexten of domeinen. Het niveau is academisch en de taal Engels of Duits

Daarnaast staan veel Engelstalige webinars van de Complexity Academy op Youtube, bijvoorbeeld over emergentie (emergence).

Onderbouwing van het nut van Circulair Denken, het toepassen van regeltechniek, is te vinden in een jonge loot aan de stam van de psychologie: Perceptual Control Theory.

Vanuit verschillende invalshoeken wordt de regeltechniek (Control Theory) ingezet als fundamentele verklaring van geobserveerd gedrag en gewenste gedragsverandering.

www.watersfoundation.org is een site van een Amerikaanse organisatie die bezig is onderwijsmateriaal te ontwikkelen en te ondersteunen voor het basisonderwijs en middelbaar onderwijs.

Op www.vensim.com is software te vinden die zowel het maken en analyseren van Circulaire Diagrammen ondersteund als (bedrijfs-)simulaties.

Op www.leraar24.nl zijn met de zoekterm systeemdenken filmpjes te vinden over systeemdenken in een basisschool.

Business Dynamics, Systems Thinking and Modelling for a complex World door John D. Sterman, McGraw-Hill Higher Education, ISBN 0072311355

Voor de modelbouwer met affiniteit met wiskunde. De software zit erbij als ook de uitwerking van de voorbeelden (opgaven)

Meer dan de som der delen: systeemdenken over organiseren en veranderen: Kessener en van Oss, ISBN 978 94 627 6259 6

Hier wordt vanuit 40 perspectieven naar systemen gekeken vanuit de context van organiseren

The origin of concepts, Susan Carey, ISBN: 978-0195367638

Een inspirerend boek als je wilt nadenken over het waarom van conceptual changes

TON VAN AMELSFORT