Ja zo’n eerste blog is wat. Waar zal ik over schrijven? Hoe pak ik dat aan? Waarom Circulair gaan Denken?

Misschien in een eerste blog maar een blik op mijn visie op het concept Circulair Denken. Hoe zou de wereld eruit zien als meer mensen bewust concepten van Circulaire Denken (in het dagelijks leven) gaan toepassen bij het beschrijven van wisselwerking in de menselijke omgeving.

Iedereen  (of elk organisatieonderdeel) handelt op basis van de informatie uit de (directe) omgeving. Met het concrete gedrag wordt die omgeving weer beïnvloed en krijg je weer nieuwe informatie. Of je nu aan het wandelen bent of dat je met iemand in gesprek bent of met een computer aan het werken bent. Dit noem ik wisselwerking.

Waarom bewust die wisselwerking beschrijven? Is onbewust niet (goed) genoeg? Gelukkig zijn we volgens mij allemaal onbewust bekwaam. Kinderen passen het gewoon toe. Zij zijn zeer goed in staat om intuïtief de wisselwerking met hun omgeving aan te voelen en/of te beschrijven en deze in hun voordeel te beïnvloeden (mag ik nog een koekje, ahhh toe?). Echter, voor meer complexe of ingewikkelde situaties is dit niet (meer) toereikend (een vastgelopen relatie, verlieslijdende onderneming) . Daarom is het handig als meer mensen de competentie hebben om bewust die wisselwerking te analyseren met Circulair Denken.

Wat onderscheidt dit concept van andere manieren van denken. Met Circulair Denken is de wisselwerking met de omgeving zodanig in kaart te brengen dat dynamisch gedrag (groei of evenwicht)  daar beter mee verklaard kan worden dan met de huidige manier van denken. Met Circulair Denken krijg je inzicht in welke elementen (wanneer) voor stabiliteit zorgen of juist voor groei. Je herkent vicieuze cirkels waar je lust of last van zou kunnen hebben.

Als je bewust bent van jouw (negatieve) invloed op de wisselwerking met de omgeving dan kan die wisselwerking en de omgeving veel (vervelender) leuker worden. Voor alle betrokkenen ook voor jou zelf. Zowel op kleine schaal als op grotere schaal (teams, organisaties, landen). In het kader van duurzaamheid lijkt het me daarom erg nuttig niet alleen de geldstromen of goederen stromen Circulair te analyseren (Circulaire Economie) maar ook hoe je dat in een concrete omgeving met mensen en de natuur inricht en vorm geeft.

Een prachtig voorbeeld op wereld niveau van het resultaat van een oude manier van denken is de manier waarop Volkswagen geprobeerd heeft met bedrieglijke software te doen alsof hun diezel auto’s milieuvriendelijk zijn. Nu deze volksverlakkerij aan het licht is gekomen worden de klanten en aandeelhouders boos. Door voor de korte termijn te kiezen heeft Volkswagen het vertrouwen zodanig beschadigd dat de kans groot is dat de levensvatbaarheid van Volkswagen in gevaar komt. Blijkbaar was er bij Volkswagen onvoldoende besef dat zaken doen gebaseerd is op (wederzijds) vertrouwen en als je dat eenzijdig beschaamd dat dan het zaken doen snel over is.

Competenties groeien door deze aandacht te geven. En juist dat Circulair kunnen Denken krijgt (op een paar uitzonderingen na, zie (www.duurzaamleren.org )  vanaf de basisschool geen aandacht meer. Daardoor ontwikkelen die concepten zich niet verder en verdwijnen ze ook nog naar de achtergrond. Pas veel later gaan sommige opleidingen er weer aandacht aan besteden: psychologie, biologie, techniek. Slechts in een paar kennisdomeinen krijgt het dus in een later stadium weer aandacht. Het resultaat is dat maar weinig mensen het concept van Circulair Denken bewust (kunnen) toe passen. Met de website www.circulairdenken.nl wordt een poging ondernomen het concept breder te verspreiden.